Om os

Transparence er en dansk konsulentvirksomhed, med mange års erfaring indenfor værdiskabende økonomistyring og management, hvilket betyder at transparens ligger dybt i vores DNA og tankegang.
Vores team af meget erfarne konsulenter har fokus på, at yde den mest optimale service til vores kunder, hvor gennemsigtighed og kvalitet blot er nogle af vores værdier.

Historien

I 2018 blev Søren Jensen Project Controlling etableret, som et søsterselskab til den rådgivende ingeniørvirksomhed Søren Jensen.

Dette gjorde vi fordi vi syntes der i markedet manglede en virksomhed som leverede konsulentydelser indenfor netop Project Controlling. Vi har igennem vores egne erfaringer set hvilken positiv forskel det gør for et projekt, eller en portefølje af projekter, at der er styr på økonomien fra projekt start af – og det mener vi i al beskedenhed, at vi kan hjælpe, både små og store projektdrevne virksomheder, med at opnå.

Siden starten i 2018 har vi udvidet vores ydelser til også at omfatte Projekt Risikostyring og CFO services, så vi også kan assistere med risikostyring i for hold til et projekt eller en portefølje af projekter, samt hjælpe med økonomisk styring på et samlet virksomheds niveau.

I dag hedder vi Transparence. Vi arbejder i et internationalt miljø med en stor del af vores kunder, og derfor er det vigtigt at navnet giver mening i en skandinavisk og international kontekst. Derudover synes vi, at Transparence meget præcist beskriver det vi gerne vil levere til vores kunder. Uanset om vi arbejder på et konkret projekt, en portefølje af projekter eller i for hold til en virksomheds samlede økonomiske set-up, så er det vores fornemmeste opgave at skabe økonomisk gennemsigtighed, og gerne på et meget tidligt tidspunkt, så man på ledelsesniveau får det bedst mulige beslutningsgrundlag – at skabe et gennemsigtigt og troværdigt beslutningsgrundlag for vores kunder, det er i sin essens hele omdrejningspunktet for Transparence.

Mission

Vores kerneområder er Project Controlling, Projekt Risikostyring og CFO services, og vores services dækker over alle faser indenfor et projekts livscyklus, samt alle aspekter indenfor CFO området.

Transparence er en agil og innovativ konsulentvirksomhed, som bygger på en simpel forretningsmodel, hvilket fører til lave faste omkostninger, og især en høj værdi for pengene i servicen til vores kunder.

Vores mål er til enhver tid, at skaffe den nødvendige transparens i forhold til virksomhedens behov. Transparens skaber ikke kun fundamentet for et bedre beslutningsgrundlag, som skal være med til at sikre bedre resultater. Transparens skaber overblik. Transparens skaber ejerskab og handlekraft.

Alt sammen vigtigt for at kunne navigere i processen og skabe resultater. Det gælder både i forhold til interne og eksterne interessenter.

Det er derfor, vi hedder TRANSPARENCE…

Kontakt Transparence logo