Jonas profilbillede

”Illustration Indigo Konsortiet: LINK Arkitektur – Schmidt Hammer Lassen Architects – Creo Arkitekter – OJ Rådgivende Ingeniører – Brix & Kamp Rådgivende ingeniører – NNE – Royal Haskoningen DHV

”Det er en kæmpe styrke for et projekt at have en professionel økonomisk konsulent med på projektet ift. at få etableret og vedligeholdt rapporteringen fordi det skaber gennemskuelighed i data, et stærkt beslutningsgrundlag og en mulighed for at kunne forklare en historisk projektudvikling” – udtaler Projektdirektør, Lars Kirkegaard

 Indigo

Transparence har i en årrække hjulpet Indigo konsortiet med den økonomiske styring af Indigo Konsortiet.  Konsortiet består af 4 ingeniørvirksomheder og 3 arkitektvirksomheder der har haft ansvaret for gennemførelsen af Totalrådgivningen for NAU.  Transparence konsulenterne har været involveret i forhold til at definere den økonomiske styringsstruktur i Konsortiet, både ift. system set-up, og de relaterede økonomiske processer.

Med et projekt der har en anlægssum på mere end 4 milliarder DKK, gennemførelsestid på over 10 år og 7 ligeværdige konsortiemedlemmer, har det fra starten været afgørende for konsortiet, at der har været styr på det finansielle område, og at der har været klare retningslinjerne og gennemsigtighed for hvordan den økonomiske styring skulle foregå – til det har vi fra starten prioriteret at have professionelle og engagerede folk ombord, og samarbejdet med Transparence har vist sig at være den rigtige beslutning” – udtaler Projektdirektør, Lars Kirkegaard

Transparence udviklede på et tidligt tidspunkt endvidere hele den økonomiske rapporteringspakke, der skulle anvendes til både det interne og eksterne set-up. Et set-up og en struktur der har vist sig holdbart hele vejen igennem.

Når et projektet kører over en lang årrække med en række involverede parter kan det på et eller flere tidspunkter også blive nødvendigt at justere i den grundlæggende økonomiske fordeling mellem parterne. På Indigo projektet besluttede man eksempelvis på et tidspunkt at implementere leverance pakker i fastpris for de forskellige projekt partnere, hvilket krævede en større ombrydning af den samlede økonomi.

”Nytænkningen af projekt strukturen blev bl.a. besluttet grundet forecast på den samlede slut økonomi som Transparence fremlagde på et forholdsvist tidligt tidspunkt i projektforløbet, og hele ombrydningen af den samlede økonomi og den nye fordeling blev også udført af Transparence – der igennem hele forløbet har vist sig vores tillid værdig” – slutter Projektdirektør, Lars Kirkegaard